กิจกรรม KM

รายการเสียงตามสาย

วิธีแก้เมื่อย ง่ายๆ ฉบับนั่ง ทำงานในออฟฟิศ นานๆ

16 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เรื่อง วิธีแก้เมื่อย ง่...

อ่านต่อ

วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเรือล่ม

13 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดต...

อ่านต่อ

การขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เรื่อง การขอเบิกค่าตอบแท...

อ่านต่อ

ออฟฟิศซินโดรม

6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ออฟฟิ...

อ่านต่อ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง กองท...

อ่านต่อ

การเก็บหนังสือราชการ การยืม การทำลาย

7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การเก็บหนัง...

อ่านต่อ

โรคพิษสุนัขบ้า

9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง โรคพิษสุนัขบ...

อ่านต่อ

การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่องการพ้นจากตำแ...

อ่านต่อ

การเขียนหนังสือราชการ และประเภทของหนังสือราชการ

12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การเขียนหนั...

อ่านต่อ

การสร้างความสุขในการทำงานด้วยตนเอง

5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การสร้างความ...

อ่านต่อ

ภ.ง.ด. 90/91

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง ภ....

อ่านต่อ

ประกาศกรมอุตุวิทยา "อากาศแปรปรวน"

23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื...

อ่านต่อ

วันตรุษจีน

16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ว...

อ่านต่อ

ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสาร

12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง ความรู้...

อ่านต่อ

ประโยชน์จากวิตามินซี

9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่...

อ่านต่อ

ระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง ระยะเวลา...

อ่านต่อ

การกลั้นไอ จาม เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ

2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่...

อ่านต่อ

ความรู้อุตุนิยมวิทยา

20 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ความร...

อ่านต่อ

vdo streaming

15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง vdo st...

อ่านต่อ

รวม 20 ที่เที่ยว วันเด็ก

12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง รวม 2...

อ่านต่อ

การใช้สิทธิลาคลอดบุตร

8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การใช้สิทธิล...

อ่านต่อ

7 พฤติกรรมทำร้ายไต ทั้งที่ไม่ได้กินเค็ม

5 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง 7 พฤติ...

อ่านต่อ

วินัยและการดำเนินการทางวินัยของลูกจ้างชั่วคราว

25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง วินัยและกา...

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ

18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง หลักเกณฑ์แ...

อ่านต่อ

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9]