กิจกรรม KM

รายการเสียงตามสาย

การดูแลผิวพรรณหน้าหนาว

22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง...

อ่านต่อ

8 วิธีปฎิบัติตนในหน้าหนาว

15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง...

อ่านต่อ

การเขียนหนังสือราชการ

18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การเข...

อ่านต่อ

วันรัฐธรรมนูญ

8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง วันรั...

อ่านต่อ

วันพ่อแห่งชาติ หรือ วันชาติ

1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง วันพ่...

อ่านต่อ

ความรู้เกี่ยวกับการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไ...

อ่านต่อ

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านหวัด

24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ฟ้...

อ่านต่อ

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน และการขออนุญาตลาไปต่างประเทศ

20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การขอหนั...

อ่านต่อ

การออกเลขเอกสารภายในองค์กร การแก้ไขเอกสาร การบันทึกงาน การปิดงานเอกสาร

13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การออกเล...

อ่านต่อ

ขั้นตอนการดูแลรักษาและสำรองข้อมูลของคอมพิวเตอร์

10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ขั...

อ่านต่อ

ความรู้เกี่ยวกับครุภัณฑ์

6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง ความรู้เก...

อ่านต่อ

ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ต่างๆ

3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ขั้...

อ่านต่อ

ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ต่างๆ

3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ขั้...

อ่านต่อ

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สถานพยาบาลของทางราชการ

30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การเบิกจ่าย...

อ่านต่อ

9 คำสอนของพ่อ

27 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง 9 คำส...

อ่านต่อ

ประโยชน์จากการกินเจ

20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ประโย...

อ่านต่อ

สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว

16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง สิทธิการลาข...

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมสำหรับวันหยุดเดือนตุลาคม 2560 ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง เตรียมความพร้อม...

อ่านต่อ

การรับและส่งหนังสือของฝ่ายบริหารทั่วไป

9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การรับและส่ง...

อ่านต่อ

บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย

6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง บัตรคน...

อ่านต่อ

โทษของยาเสพติด

29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง โทษ...

อ่านต่อ

จะเริ่มเล่นหุ้นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ต้องรู้อะไร

27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง จะเริ่มเล่นหุ้...

อ่านต่อ

เอกสารที่ใช้ในการขอรับเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน

25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง เอกสารที่ใ...

อ่านต่อ

การค้นหาเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การค้นหาเอ...

อ่านต่อ

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9]