กิจกรรม KM

รายการเสียงตามสาย

KM คืออะไร

8 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เร...

อ่านต่อ

การคลายเครียดจากการฟังเพลง

6 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง การคลายเครียดจา...

อ่านต่อ

ความหมายของคำว่าวัสดุ ครุภัณฑ์

4 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง ความหมายของ...

อ่านต่อ

การใช้งาน Smart Phone อย่างถูกต้อง

1 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง การใช...

อ่านต่อ

ประกันสังคม สิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย

28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง ประกันสังค...

อ่านต่อ

ความรู้อุตุนิยมวิทยา

25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่องความร...

อ่านต่อ

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน/เขตรักษาพันธ์

18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ขั้น...

อ่านต่อ

โรคระบาดที่มักจะมากับน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง 7 โรคระบาดที่ม...

อ่านต่อ

ดอกมะลิ สัญลักษณ์ในวันแม่

11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ดอกม...

อ่านต่อ

การบอกรักแม่ ก่อนจะสายไป

9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง การบอกรักแม่ ก่...

อ่านต่อ

การส่งงานเอกสาร การออกเลข และการส่งไปรษณีย์

7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การส่งงานเอ...

อ่านต่อ

การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ...

อ่านต่อ

โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด

2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง โรคไขมันอุดตันใ...

อ่านต่อ

เงินกองทุนประกันสังคม

24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง เงินกองทุน...

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการ

17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง หลักเกณฑ์เ...

อ่านต่อ

E - Government คืออะไร

14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง E - ...

อ่านต่อ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับน้ำประปา

12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง เกร็ดความรู้เก...

อ่านต่อ

กิจกรรมที่นิยมทำในวันเข้าพรรษา

7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง กิจกร...

อ่านต่อ

นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่วิศวกรรม เรื่อง นอนเท่าไหร่ก็ไ...

อ่านต่อ

การรับ - ส่งหนังสือในระบบอิเลคทรอนิกส์

3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การรับ - ส่...

อ่านต่อ

ประกันสังคมแจ้งผู้จ่ายยื่นขอรับเงินสมทบคืนได้

30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ประ...

อ่านต่อ

เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์A4 ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน

23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่องการข...

อ่านต่อ

7 ประโยชน์ของการหัวเราะ

21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง 7 ประโยช...

อ่านต่อ

สภาวะโลกร้อนกับเศรษฐกิจเกษตร

16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง สภา...

อ่านต่อ

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9]