บัญชีองค์ความรู้

ความรู้ภายใน
1 การก่อสร้าง Concrete Formwork สำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารระบายน้ำล้น(สกก.5)
2 การก่อสร้างประตูระบายน้ำ
3 การใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์(GCL)ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
4 การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์-Dynamic Load Test(สกก.3)
5 การประยุกต์ใช้ Spring Clip เพื่องานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารระบายน้ำล้น
6 แนวทางการปฏิบัตืงานด้านการเงินและบัญชี(สำหรับมือใหม่)
7 ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวร คลองรังสิตประยูรศักดิ์
8 ประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุ(สกก.16)
9 แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์(GCL)
10 วิธีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบติดตาม Online
11 คู่มือการจัดทำรายงานการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
12 คู่มือการขออนุมัติเปิดโครงการ
13 คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการลำดับความสำคัญของแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
หน้า : [1]