กิจกรรม KM

กิจกรรม Morning Talk

12 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning...

อ่านต่อ

29 พ.ค. 2562

วันที่ 29 พ.ค. 2562 (09.00 - 10.30 น.)คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก.

อ่านต่อ

8 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พ.ค. 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น

อ่านต่อ

22 พ.ค. 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 (09.00 - 10.30 น.)คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. ณ ห้องปร...

อ่านต่อ

27 มีนาคม 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.3...

อ่านต่อ

20 มีนาคม 2562

วันที่ 20 มี.ค. 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30...

อ่านต่อ

13 มีนาคม 2562

วันที่ 13 มี.ค. 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 1...

อ่านต่อ

15 สิงหาคม 2561

15 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่...

อ่านต่อ

1 สิงหาคม 2561

1 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่ว...

อ่านต่อ

27 มิถุนายน 2561

27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารท...

อ่านต่อ

16 พฤษภาคม 2561

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่...

อ่านต่อ

2 พฤษภาคม 2561

2 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหา...

อ่านต่อ

18 เมษายน 2561

18 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่ว...

อ่านต่อ

4 เมษายน 2561

4 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล ร่วมกิจกรรม Mo...

อ่านต่อ

21 มีนาคม 2561

21 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่ว...

อ่านต่อ

7 มีนาคม 2561

7 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไ...

อ่านต่อ

21 กุมภาพันธ์ 2561

21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร...

อ่านต่อ

7 กุมภาพันธ์ 2561

7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารท...

อ่านต่อ

31 มกราคม 2561

31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่ว...

อ่านต่อ

17 มกราคม 2561

17 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่ว...

อ่านต่อ

2 มกราคม 2561

2 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไ...

อ่านต่อ

6 ธันวาคม 2560

6 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่ว...

อ่านต่อ

15 พฤศจิกายน 2560

15พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 นา...

อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2560

11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่ว...

อ่านต่อ

หน้า : [1][2][3][4]