กิจกรรม KM

13 มีนาคม 2562

วันที่ 13 มี.ค. 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ณ ห้องKM อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน

IMG_2496.jpg (368 KB)

IMG_2498.jpg (621 KB)

IMG_2501.jpg (407 KB)