กิจกรรม KM

20 มีนาคม 2562

วันที่ 20 มี.ค. 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้องประชุม KM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กรุงเทพ

2019-03-20 (2).jpeg (293 KB)

2019-03-20 (3).jpeg (403 KB)

2019-03-20 (1).jpeg (436 KB)

2019-03-20 (4).jpeg (423 KB)