กิจกรรม KM

27 มีนาคม 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้อง KM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กรุงเทพ

1026.jpg (285 KB)

1027.jpg (330 KB)

1028.jpg (305 KB)

1029.jpg (221 KB)