กิจกรรม KM

8 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พ.ค. 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น
ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้องประชุม KM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กรุงเทพฯ

IMG_5718.jpg (538 KB)

IMG_5728.jpg (577 KB)

IMG_5729.jpg (646 KB)

IMG_5730.jpg (542 KB)

IMG_5713.jpg (849 KB)