กิจกรรม KM

22 พ.ค. 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 (09.00 - 10.30 น.)คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. ณ ห้องประชุม1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11  กรมชลประทาน กรุงเทพฯIMG_5822.JPG (2.47 MB)

IMG_5815.JPG (2.56 MB)

IMG_5810.JPG (2.72 MB)

IMG_5809.JPG (2.90 MB)

IMG_5802.JPG (2.66 MB)