กิจกรรม KM

29 พ.ค. 2562

วันที่ 29 พ.ค. 2562 (09.00 - 10.30 น.)คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก.

ณ ห้อง KM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11  กรมชลประทาน กรุงเทพฯ

IMG_6007.jpg (347 KB)

IMG_6016.jpg (681 KB)

IMG_6018.jpg (418 KB)

IMG_6013.jpg (587 KB)

IMG_6005.jpg (580 KB)