กิจกรรม KM

12 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น

ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้องประชุม KM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กรุงเทพฯ

IMG_6631.JPG (2.45 MB)

IMG_6633.JPG (3.15 MB)

IMG_6636.JPG (2.85 MB)

IMG_6638.JPG (3.04 MB)