กิจกรรม KM

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ

โครงการฝึกอบรมพนักงานราชการ กพก.

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เป็นประธาน และบรรยาย โครงการฝึกอ...

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารสัญญางานก่อสร้างรุ่นที่ 1 (โครงการชลประทานขนาดกลาง)"

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรกา...

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน และคณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ไ...

อ่านต่อ

หน้า : [1]