กิจกรรม KM

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน (RID Happy QWL)

กิจกรรม Midscale Class & Club 4 กันยายน 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรม Midscale Class & Club โดยรับประทานอา...

อ่านต่อ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ร่วมบริจาคโลหิต

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13

...

อ่านต่อ

กิจกรรม Midscale Class & Club

6 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดก...

อ่านต่อ

กิจกรรม Midscale Class & Club

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

...

อ่านต่อ

กิจกรรม Midscale Class & Club

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

...

อ่านต่อ

กิจกรรม Midscale Class & Club

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

...

อ่านต่อ

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์"

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5

...

อ่านต่อ

ออกกำลังกาย ทุกวันพุธ สนองนโยบายรัฐบาล

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

...

อ่านต่อ

กิจกรรม Midscale Class & Club

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

...

อ่านต่อ

กิจกรรม Midscale Class & Club

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

...

อ่านต่อ

โครงการอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายงานสนับสนุน ปี 2559

16 กันยายน 2559 นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตรเพิ่มปร...

อ่านต่อ

หน้า : [1]