กิจกรรม KM

กิจกรรม Midscale Class & Club 4 กันยายน 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรม Midscale Class & Club โดยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน สามเสน

69898209_2584574704933391_74977497489342464_o.jpg (409 KB)

69767087_2584574714933390_5158520197992153088_o.jpg (441 KB)

69649830_2584574874933374_1441676970575265792_o.jpg (446 KB)

69793884_2584574861600042_9084995758310031360_o.jpg (342 KB)

69664180_2584574908266704_259006937633390592_o.jpg (516 KB)