กิจกรรม KM

KM BUDDY

กิจกรรม KM Day กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และ KM Buddy ร่วมกับ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

15 กันยายน 2559 นายสัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน เป็นประ...

อ่านต่อ

หน้า : [1]