กิจกรรม KM

KM AAR

กิจกรรมสรุปบทเรียน การจัดการความรู้ 2559

วันที่ 2 กันยายน 2559 นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน ประชุมสรุปบทเรียนการ...

อ่านต่อ

หน้า : [1]