กิจกรรม KM

ประวัติ วันแม่

3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ประวัติวันแม่ ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง