กิจกรรม KM

วันแม่แห่งชาติ

6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เรื่อง วันแม่แห่งชาติ ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง