กิจกรรม KM

ประวัติอาเซียน

8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง ประวัติอาเซียน ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง