กิจกรรม KM

ความสำคัญ ตำนาน และข้อห้าม วันสารทจีน

15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง ความสำคัญ ตำนาน และข้อห้าม วันสารทจีน ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง