กิจกรรม KM

สาระสุขภาพโรคเก๊าท์

17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง สาระสุขภาพโรคเก๊าท์ ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง