กิจกรรม KM

จิบกาแฟ กินดี นอนดี เรียนรู้ 6 วิธีเพิ่มพลังสมอง

20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เรื่อง จิบกาแฟ กินดี นอนดี เรียนรู้ 6 วิธีเพิ่มพลังสมอง ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง