กิจกรรม KM

ความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก

22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง ความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง