กิจกรรม KM

เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกโรงพยาบาล

27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เรื่อง เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง