กิจกรรม KM

5 เคล็ดลับ สร้างความสุข

17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เรื่อง 5 เคล็ดลับ สร้างความสุข ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง