กิจกรรม KM

พายุใต้ฝุ่นมังคุด

19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่องพายุใต้ฝุ่นมังคุด ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง