กิจกรรม KM

9 วิธีบรรเทาอาการเจ็บคอ

1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เรื่อง 9 วิธีบรรเทาอาการเจ็บคอ ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา