กิจกรรม KM

เทศกาล กินเจ

10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง เทศกาล กินเจ ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง