กิจกรรม KM

วันวิสาขบูชา

15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง เทศกาล วันพืชมงคล ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง