กิจกรรม KM

เทคโนโลยี

13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารเรื่อง เทศกาล วันพืชมงคล ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง