กิจกรรม KM

โรคพาร์กินสัน

17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล  เรื่อง โรคพาร์กินสัน ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง