กิจกรรม KM

ไม่มีใครแก่เกินเรียน สภาษิตสอนใจ

22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง ไม่มีใครแก่เกินเรียน สภาษิตสอนใจ ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง