กิจกรรม KM

ความรู้ vs ความสามารถ

24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ความรู้ vs ความสามารถ ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง