กิจกรรม KM

จัดงานวันคล้ายสถาปนากรมชลประทาน

27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร เรื่อง จัดงานวันคล้ายสถาปนากรมชลประทาน ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง