กิจกรรม KM

เคล็ดลับเดินทางปลอดภัยช่วงหน้าฝน

29 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วน วิศวกรรม เรื่อง เคล็ดลับเดินทางปลอดภัยช่วงหน้าฝน ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง