กิจกรรม KM

5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหน้าฝน

5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหน้าฝน ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง