กิจกรรม KM

เข้าพรรษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ บริหาร เรื่อง วันเข้าพรรษา ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง