กิจกรรม KM

การแบ่งกิจกรรมหลักๆ ในชีวิตออกเป็นสองด้าน

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง การแบ่งกิจกรรมหลักๆ ในชีวิตออกเป็นสองด้าน ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง