กิจกรรม KM

9 วิธีดูแลสุขภาพในฤดูฝน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง 9 วิธีดูแลสุขภาพในฤดูฝน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง