กิจกรรม KM

20 ที่เที่ยวหน้าฝนทั่วไทย

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง 20 ที่เที่ยวหน้าฝนทั่วไทย ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง