กิจกรรม KM

งูสวัด (Herpes zoster)

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง งูสวัด (Herpes zoster) ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง