กิจกรรม KM

ตะคริว

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ บริหาร เรื่อง ตะคริว ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง