กิจกรรม KM

วิธีในการวางตัวให้น่าเคารพในการทำงาน

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง วิธีในการวางตัวให้น่าเคารพในการทำงาน ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

69631099_2584443894946472_5923938139562311680_o.jpg (222 KB)