กิจกรรม KM

แหล่งสกปรกที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง แหล่งสกปรกที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ