กิจกรรม KM

ทำงานยังไงให้มีความสุข

วันที่ 18 ตุลาคา 2562 เวลา 11.00 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่

ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง ทำงานยังไงให้มีความสุข ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง