กิจกรรม KM

การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้

การถ่ายทอดความรู้ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมกา...

อ่านต่อ

โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดควา...

อ่านต่อ

อบรมการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรม อบรมเทคนิคการถ่ายภ...

อ่านต่อ

อบรม นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนพล สงวนตระกูล นายเสกโสม เสริมศรี นายสาธร สาธุภาค นายภูวดล คำพุฒ นายสิริพ...

อ่านต่อ

การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS เพื่อการจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS เพื่อการจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนา...

อ่านต่อ

การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้งานกับ Joomla

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เข้าร่วมโครงก...

อ่านต่อ

หน้า : [1]