กิจกรรม KM

การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้

โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดควา...

อ่านต่อ

อบรมการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรม อบรมเทคนิคการถ่ายภ...

อ่านต่อ

อบรม นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนพล สงวนตระกูล นายเสกโสม เสริมศรี นายสาธร สาธุภาค นายภูวดล คำพุฒ นายสิริพ...

อ่านต่อ

การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS เพื่อการจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS เพื่อการจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนา...

อ่านต่อ

การถ่ายทอดความรู้ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมกา...

อ่านต่อ

การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้งานกับ Joomla

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เข้าร่วมโครงก...

อ่านต่อ

หน้า : [1]