กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

geanta piele vintage

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพันฒนาแหล่งนํ้าครั้งที่ 1/2563

 

 

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
วันที่ลงหนังสือ
รายละเอียด
วันที่ลง website
Download
27 -
23 ก.พ. 61
JOB Description กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 23-02-18
26 -
8 ก.พ. 61
แบบขอแก้ไขการลา E-Leave 8-02-18
25 -
27 มิ.ย. 60
คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  27-06-17
24 Eกพก543-2560 
15 มิ.ย. 60
ขอให้ตรวจสอบ คาดการณ์ การใช้จ่ายงบประมาณ (cash flow) ไตรมาส 4,เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 และเงินกันขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2557 - 2559   15-06-17
23 -
25 เม.ย. 60
ประชุมเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560   เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11)   25-04-17
22 -
18 เม.ย. 60
คูมือ เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน   18-04-17
21 -
03 เม.ย. 60
คู่มือการปฏิบัติงานการรับมอบพัสดุหรืองาน(สำหรับหน่วยงานทางส่วนกลางที่ให้กองพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุ)   03-04-17
20 -
03 เม.ย. 60
แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง   03-04-17
19  
13 ส.ค. 59
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 (cash flow)  ตัวอย่าง 13-09-16
18  
26 ต.ค. 58
แผนการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งานดำเนินการเอง)  ตัวอย่าง 26-10-15
17 กพก03/231/2558
29 ก.ค. 58
ขอให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Cash Flow) ในไตรมาสที่ 4  ตัวอย่าง 29-07-15
16  
20 พ.ค. 58
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม (ปัจจุบัน)  ตัวอย่าง 20-05-15
15  
30 ม.ค. 58
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11  ตัวอย่าง 30-01-15
14     แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าปี ๒๕๕๘  ตัวอย่าง 27-10-14
13  
27 มี.ค. 57
แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   27-03-14
12 -
20 ก.พ. 57
ข้อมูลการประกาศและสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ตัวอย่าง 12-03-14
11 -
07 ก.พ. 57
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (แผนในระยะ 10 ปี)  ตัวอย่าง 07-02-14
10 -
-
แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   30-08-13
9 สพก.263/2556
07 มี.ค. 56
แบบสอบถามความพึงพอใจ   07-03-13
8 -
04 ก.พ. 56
แบบฟอร์มรายงานที่ต้องจัดส่งกลุ่มติดตามฯ 7 อย่าง  ตัวอย่าง 04-02-13
7 -
-
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม   28-09-12
6 -
21 พ.ค. 55
แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย   28-09-12
5 -
-
สรุปความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)   28-09-12
4 -
-
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและผลการจัดซื้อจัดจ้าง   28-09-12
3 -
-
แบบฟอร์ม MTEF   28-09-12
2 -
-
แบบฟอร์มเตรียมความพร้อม ปี 2555 rev.1   28-09-12
1 -
-
แบบฟอร์มเตรียมความพร้อม ปี 2555   28-09-12

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

ผู้อำนวยการ


นายชูชาติ รักจิตร

ผู้อำนวยการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com