กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

geanta piele vintage

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ต.ค.60 สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา: ชป.ยังควบคุมน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,600ลบ.ม./วินาที

สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(16 ต.ค. 60) ปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อ.เมืองนครสวรรค์ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยันควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังจากที่ได้มีการทยอยเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา พบว่าวันนี้(16 ต.ค. 60) ปริมาณน้ำทางตอนบนที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน 2,849 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.39 เมตร เพิ่มขึ้นจากวานนี้(15 ต.ค.) 9 เซนติเมตร เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ยังคงงดการระบายน้ำต่อเนื่องมากว่า 1 สัปดาห์ เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุด สำหรับสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึงอีกใน 1 เดือนข้างหน้า

ส่วนเขื่อนเจ้าพระยา ยังควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนในเกณฑ์ไม่เกิน 2,600 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยวันนี้   (16 ต.ค. 60) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,598 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวานนี้(15 ต.ค. 60) ถึง 06.00 น. วันนี้(16 ต.ค. 60) บริเวณจังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง เพิ่มขึ้น 1 เซนติเมตร ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำบริเวณบ้านป้อม เพิ่มขึ้น 1 เซนติเมตร ที่บริเวณบ้านบางหลวงโดด เพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร และบริเวณอ.บางบาล เพิ่มขึ้น 5 เซนติเมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง โดยการทดระดับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลมาจากจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชะลอน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมกับใช้ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรับน้ำเข้าไปอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันรับน้ำเข้าไปรวมกันวันละ 578 ลบ.ม.ต่อวินาที และใช้พื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งรับน้ำเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งต่างๆ รวม 12 ทุ่ง        ช่วยบรรเทาและลดยอดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้มากกว่า 1,183 ล้านลูกบาศก์เมตร      ยังสามารถรับน้ำรวมกันได้อีกกว่า 310 ล้านลูกบาศก์เมตร

          สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน(16 ต.ค.60)มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 57,242 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด เป็นน้ำใช้การได้ 33,715 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71 สามารถรองรับน้ำได้อีก 14,007 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 19,219 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การได้ 12,523 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 สามารถรองรับปริมาณน้ำได้รวมกันอีกกว่า 5,653 ล้าน ลบ.ม.

            ในส่วนของพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่ง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน นำเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และกระสอบทราย ทำคันป้องกันน้ำที่จะไหลเข้าท่วมถนนและเส้นทางสัญจร รวมทั้งการนำถุงยังชีพและน้ำดื่ม เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องแล้ว 

                    ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

กรมชลประทาน

16 ตุลาคม 2560

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

ผู้อำนวยการ


นายชูชาติ รักจิตร

ผู้อำนวยการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 13.30-13.45 น.

Facebook กพก.

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top