พิมพ์ 
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ชั้นที่ 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 02 667 0911 และ 02 667 0913

ภายใน 02 241 0020 ต่อ 2911

แฟกซ์ 02 241 7265

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ

 

พิกัด
13.787047, 100.511510
แผนที่

 

 Trad Telemetering Project - Simulation Result

กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล      กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง